Putovanje kroz Istočnu Srbiju #1 : Imaj malo vere

Kratak, odzvanjajući zvuk zvona, vezanih za vratove ovaca odjekivao je kroz svetlozelenu dolinu, razbijajući maglu koja se prolivala kroz grožđe, narušavajući tišinu koja je obavila selo prethodnih dana. Zategla je čvor crne marame na glavi i, nakon što se uverila da ovce neće napustiti proplanak okružen vinogradima i niskim, žbunastim drvećem, lagano je savila glavuContinue reading “Putovanje kroz Istočnu Srbiju #1 : Imaj malo vere”

Road trip Eastern Serbia #1 : Have some faith

Short but resonant, repetitive sound of bells, tied around sheep necks echoed across the light green valley breaking the fog shedding over grapes, disturbing the silence that occupied the village in the past days. She tightened up the knot of her black head scarf and, after making sure sheep are not leaving the glade surroundedContinue reading “Road trip Eastern Serbia #1 : Have some faith”