Putovanje kroz Istočnu Srbiju #1 : Imaj malo vere

„Leto i proleće Gospod sazda,kao što i psalmopevac reče,i u njima krasote mnoge:pticama brzo, veselja brzo preletanje,i gorama vrhove,i lugovima prostranstva,i poljima širine;i vazduha tananogdivnim nekim talasima brujanje:i zemaljske daronoseod mirisnih cvetova, i travnosne;ali i same čovekove prirodeobnavljanje i veselostdostojno ko da iskaže? Ovo sve, ipak,i druga čudna dela Božja,koja ni oštrovidni umsagledati ne može,ljubavContinue reading “Putovanje kroz Istočnu Srbiju #1 : Imaj malo vere”

Savršen život zove

“Zašto nema starih, oštećenih zgrada? Grad star kao što je ovaj bi trebao da ima nekoliko njih, zar ne?” rekao je Zavierov deda, više komentarišući, što je razbilo tišinu sa kojom smo prešli već nekoliko kanala, posmatrajući savršene , visoke i tanke, ciglane zgrade i upijajući svaki njihov detalj. Rekavši ovo, imala sam osećaj kaoContinue reading “Savršen život zove”