Sapia Salvani

Buka i zveket oružja postajali su sve glasniji kako se približavala prozoru na zapadnoj strani zamka. Jedva da je spavala prethodne noći, otkad je čula kako su se Gibelini povukli do brega u blizini kuće bežeći od vojske Guelfa koja je preuzela tvrđavu Kole te iste noći.