Putovanje kroz Istočnu Srbiju #1 : Imaj malo vere

Kratak, odzvanjajući zvuk zvona, vezanih za vratove ovaca odjekivao je kroz svetlozelenu dolinu, razbijajući maglu koja se prolivala kroz grožđe, narušavajući tišinu koja je obavila selo prethodnih dana. Zategla je čvor crne marame na glavi i, nakon što se uverila da ovce neće napustiti proplanak okružen vinogradima i niskim, žbunastim drvećem, lagano je savila glavuContinue reading “Putovanje kroz Istočnu Srbiju #1 : Imaj malo vere”

Road trip Eastern Serbia #1 : Have some faith

Short but resonant, repetitive sound of bells, tied around sheep necks echoed across the light green valley breaking the fog shedding over grapes, disturbing the silence that occupied the village in the past days. She tightened up the knot of her black head scarf and, after making sure sheep are not leaving the glade surroundedContinue reading “Road trip Eastern Serbia #1 : Have some faith”

Savršen život zove

“Zašto nema starih, oštećenih zgrada? Grad star kao što je ovaj bi trebao da ima nekoliko njih, zar ne?” rekao je Zavierov deda, više komentarišući, što je razbilo tišinu sa kojom smo prešli već nekoliko kanala, posmatrajući savršene , visoke i tanke, ciglane zgrade i upijajući svaki njihov detalj. Rekavši ovo, imala sam osećaj kaoContinue reading “Savršen život zove”

Perfect life calling

„Why are there no old, damaged buildings? City old as this one should have few of them, shouldn’t it?“ said Z’s grandpa, mostly to himself, which broke the silence we enjoyed for few canals now, walking and staring at the perfect, tall and thin, brick buildings and soaking its every detail. By saying this, itContinue reading “Perfect life calling”

Otkrivanje Italije, deo 5: Uštipci i peščana planeta Tattoine

“O Dio” je bilo sve što je zacvileo s’vremena na vreme , kad god bismo prešli preko neke izbočine na putu, zajedno u paketu sa pominjanjem Svete Marije, Svete Lucije i ostalih svetaca onog momenta kad smo prešli na ulicu pokrivenu kaldrmom.

Disclosing Italy, part 5: Ushtipci and sandy planet Tattoine

“O Dio” was all he creaked from time to time, whenever we crossed some bump on the road, along with a load of Holy Marie’s, St. Lucia’s and other Italian Saints in the same package the moment we got on one of the cobblestone streets during our ride.

Otkrivanje Italije, deo 4: Un pezzo di cielo caduto in terra

Un pezzo di cielo caduto in terra (Komad neba koji je pao na Zemlju) kažem sebi u bradu, gledajući kako se nebo spušta u more kao u peščanom satu, menjajući se u ružičasto, narandžasto, žuto i konačno mračno pri smiraju dana. Grad se osvetljuje, nikad ne prestajući da žamori i brblja, dok barovi i restorani počinju da iznose hranu, započinjući čuveni aperitivo hour.