Savršen život zove

“Zašto nema starih, oštećenih zgrada? Grad star kao što je ovaj bi trebao da ima nekoliko njih, zar ne?” rekao je Zavierov deda, više komentarišući, što je razbilo tišinu sa kojom smo prešli već nekoliko kanala, posmatrajući savršene , visoke i tanke, ciglane zgrade i upijajući svaki njihov detalj. Rekavši ovo, imala sam osećaj kaoContinue reading “Savršen život zove”

Perfect life calling

„Why are there no old, damaged buildings? City old as this one should have few of them, shouldn’t it?“ said Z’s grandpa, mostly to himself, which broke the silence we enjoyed for few canals now, walking and staring at the perfect, tall and thin, brick buildings and soaking its every detail. By saying this, itContinue reading “Perfect life calling”