Otkrivanje Italije, deo 4: Un pezzo di cielo caduto in terra

„Kakvo dete“, pomislila sam gledajući Paola kako sedi preko puta mene u metrou kojim smo putovali. Tapkao je naizmenično nogama po podu dok je gledao okolo i zurio u ljude, osmehujući se i zagledajući svaki detalj njihovih lica. Duboki, muški glas najavio je našu stanicu, gde sam mu klimnula glavom kao znak da treba daContinue reading “Otkrivanje Italije, deo 4: Un pezzo di cielo caduto in terra”

Disclosing Italy, part 4: Un pezzo di cielo caduto in terra

“What a child”, I thought while looking at Paolo sitting across the coach from me in a metro we took. He was tapping his feet while looking around the metro and starring at people, smiling and soaking every detail of their faces. The deep, male voice announced our stop and I nodded at him asContinue reading “Disclosing Italy, part 4: Un pezzo di cielo caduto in terra”

Otkrivanje Italije, deo 3: Ma prima un’ cafe i kako je Karavađo postao vajar

“Ma prima un’ cafe!”, reče on, dok sam ja bila zauzeta brojanjem svih statua postavljenih između visokih stubova Piazze del Plebiscito, nazvane po plebiscitu iz 1860. godine, koji je Napulj uveo u Ujedinjeno Italijansko Kraljevstvo. Paolo me je pratio, prepričavajući priču koju je izmislio njegov otac, o raspravi između tri statue koje su stajale jednaContinue reading “Otkrivanje Italije, deo 3: Ma prima un’ cafe i kako je Karavađo postao vajar”

Disclosing Italy, part 3 : Ma prima un’ cafe and how Caravaggio became a sculptor

„Ma prima un’ cafe!“ said he, while I was busy counting all of the statues set between raising columns of Piazza del Plebiscito, named after the plebiscite taken in 1860, that brought Naples into the unified Kingdom of Italy. Paolo continued following me around, telling me story his dad had made up, about the argumentContinue reading “Disclosing Italy, part 3 : Ma prima un’ cafe and how Caravaggio became a sculptor”

Otkrivanje Italije, deo 2: Uspinjanje uz čizmu i slojevi Italije

Na vrhu italijanske čizme nalazi se ostrvo u obliku trougla, zemlja poslastičarskih delikatesa, glasnih ljudi i Kuma, filmskog i stvarnog. Mesto odakle važnost familije i bakica koja vam gura hranu u lice, na svakom koraku i u svakoj prilici potiču. Tamo gde su afrički narodi, nekada – osvajači, sada – migranti preduzeli i preduzimaju prveContinue reading “Otkrivanje Italije, deo 2: Uspinjanje uz čizmu i slojevi Italije”

Disclosing Italy, part 2: Climbing the booth and unlayering Italy

At the tip of Italian boot, there’s a triangle shaped island, land of pastry delicacies, loud people and OG Godfather. Place where „famiglia“ and grandma stuffing you food at every step and occasion were invented. Where African, centuries ago – conquerors, now – migrants took and are taking their first steps in search for newContinue reading “Disclosing Italy, part 2: Climbing the booth and unlayering Italy”

Otkrivanje Italije, deo 1: Idealan grad i kako je Makijaveli zamalo rekao nešto važno

Putnik je tvorac zemlje u koju putuje, ne može istinitije da opiše moja putešestvija. Zaista ne vidim ništa posebno trijumfalno u onome što su Kristofer Kolumbo ili Marko Polo nekad radili od onoga što svaki putnik radi svakodnevno, na svojim putovanjima, a to je – otkrivanje nove zemlje, običaja i kulture. Svako otkriće je jedinstveno i pripada onoj osobi koja ga doživljava, čineći to njegovim malim blagom koje su sakupili poput radnih pčela i koje šire dalje zujanjem oko sveta.

Disclosing Italy, part 1: Ideal city and how Machiavelli almost said something important

Traveler is the creator of the country he is travelling to, cannot be more true when I recollect memories of all of my past travels. There is nothing extra triumphal in what Christopher Colombo or Marco Polo once did than what a single backpacking traveler does every day on his travels and that is- discovering new land, custom and culture. Each discovery is unique and belongs to the person experiencing it making it their little treasure that they collected like busy bees and are about to spread it buzzing around the globe

Dobra stara vremena

„Kako možeš da budeš sigurna da Bog postoji? Ili bilo koja vrsta reinkarnacije? Ili čak život posle? “, pitala me je Milena, onda kada smo zajedno živele u Beogradu. „Zato što prosto ne mogu da zamislim kako jednostavno prestajem da postojim. Moj duh, duša, sve što sam stekla u ovom svetu, sa ovim mozgom iContinue reading “Dobra stara vremena”

Good old times

„How are you sure God exists? Or any type of reincarnation? Or after life?“ asked Milena, when we lived together in Belgrade. „Because I simply cannot imagine just ceasing to exist. My spirit, soul, everything I’ve gained in this world, with this mind and this heart can’t just disappear like that.“ said I, thinking how lifeContinue reading “Good old times”