Dobra stara vremena

„Kako možeš da budeš sigurna da Bog postoji? Ili bilo koja vrsta reinkarnacije? Ili čak život posle? “, pitala me je Milena, onda kada smo zajedno živele u Beogradu. „Zato što prosto ne mogu da zamislim kako jednostavno prestajem da postojim. Moj duh, duša, sve što sam stekla u ovom svetu, sa ovim mozgom iContinue reading “Dobra stara vremena”

Good old times

„How are you sure God exists? Or any type of reincarnation? Or after life?“ asked Milena, when we lived together in Belgrade. „Because I simply cannot imagine just ceasing to exist. My spirit, soul, everything I’ve gained in this world, with this mind and this heart can’t just disappear like that.“ said I, thinking how lifeContinue reading “Good old times”